Данашњи датум: 26.04.2017

Демократска странка војвођанских Мађара

Демократска странка војвођанских Мађара (ДСВМ), Темерин, ул. Народног фронта 227.

Темерин

Основана у Србобрану

дана 24. фебруара 1997. године

 

Решење Министарства за државну управу и локалну самоуправу

о обнбовљеној регистрацији:

 

1. Демократска странка војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Demokrata Párt, са седиштем у Темерину, Народног фронта број 227, уписује се у Регистар политичких странака, на регистарском листу број 25, као политичка странка националне мањине.

 

2. Као заступник Демократске странке војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Demokrata Párt уписује се Андраш Агоштон из Темерина.

 

3. Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".